WM Radio
Wprowadzenie Drukuj

Image

Dyskursy Lyricusa stanowią istotny element metod instrukcyjnych używanych przez nauczycieli z Nauczającego Zakonu Lyricusa. Dyskursy te przedstawione są w formacie honorowanych czasowo dialogów pomiędzy nauczycielem a studentem.

Dyskursy dostarczają wglądu w metody ustnego nauczania Nauczającego Zakonu Lyricusa, składającego się głównie z członków Rasy Centralnej. Dyskursy Lyricusa mogą być czytane w kolejności dowolnej, jako że każdy z nich jest unikalny i niezależny od pozostałych. Tutaj są one przedstawione w kolejności w jakiej zostały przetłumaczone.

O ile zawartość dyskursów różni się pomiędzy sobą, to ich wspólnym celem jest dostarczenie praktycznej struktury linii bazowej, filozoficznego podejścia Lyricusa niezależnego od świadomości planetarnej i jej współczesnych systemów wierzeń. Dyskursy pełnią rolę elementarza -- podstawowej podbudowy pod obszerniejszą energetykę nauczań Lyricusa.

Zalecane jest czytanie dyskursów na głos, oraz powtarzanie odczytów każdego miesiąca lub w przedziale jednego roku. Dyskursy Lyricusa dostarczają przygotowania w przejrzystej bezstronności świadomości Suwereno-Integralności.

 

 

 

© 2020 Lyricus (PL)
Lyricus material reproduced with permission from WingMakers LLC