WM Radio
Muzyka - Lyricus Drukuj

 Image

LYRICUS: WIELKI PORTAL

"Jest to wibracja równości, która wznosi się ponad wymiarowe ograniczenia i bariery, wnika w najgłębsze, najodleglejsze zakątki, odnajduje dusze separacji i przynosi im odczucie jedności i nadzieję wytrwania.

"Jest to ta specyficzna wibracja, w której oświecenie może przyjąć zewnętrzną formę i być docenione przez ego, ponownie zestrajając je z Sercem Wszechrzeczy. Jest to ostateczne odkrycie dla jednostki przebywającej w stanie oddzielenia, i wymaga ono jedynie najwyższej wrażliwości we wsłuchiwaniu się sercem."  

 

Dysk Lyricus: Wielki Portal to aktywna podróż do Serca Wszechrzeczy. Łączy ona fragmenty orkiestralne z partiami wokalnymi wspieranymi przez głębokie tekstury muzyczne mistrzowskich dźwięków perkusyjnych, basowych, i subtelnych, tajemniczych melodii przeciwstawnych. Intensywne uczucie uczestnictwa w podróży, następujące wraz z przepływem struktury kompozycyjnej utworu, jest nieodzowne i zarazem inspirujące.

Jest to pierwszy dysk jaki ukazał się pod nazwą: Lyricus. Związek pomiędzy Lyricusem a WingMakers opisują teksty na stronie Lyricusa.

Muzyka na dysku Wielki Portal to przewodzące, orkiestralne linie melodyczne kierujące wewnętrzną uwagę słuchacza do najgłębszego obszaru jego serca, celem wzniesienia go na nowy poziom ekspresji.

 

 >> Pliki poglądowe - dwuminutowe utwory w formacie mp3 do pobrania z tabelki "FREE DOWNLOADABLE SAMPLES".
 >> Dysk Audio - kompozycje w wysokiej jakości dźwiękowej dostępne pod zakładką "Add To Card".

 

 

 

© 2020 Lyricus (PL)
Lyricus material reproduced with permission from WingMakers LLC