WM Radio
Wprowadzenie Drukuj

Muzyka znajdująca się na stronie Lyricusa to specyficznie zaprojektowane kompozycje muzyczne będące nietradycyjną metodą przesunięcia ludzkiej świadomości w subtelniejsze regiony zindywidualizowanej świadomości. Relatywnie wstępne stadium rozwoju światowej sieci Internet powoduje, iż stopień detalizacji utworów musi zostać poddany redukcji, aby możliwa była ich szeroko dostępna i dynamiczna funkcjonalność w globalnej sieci. Dla tych, którzy chcieliby mieć już teraz dostęp do plików w wysokiej rozdzielczości z pełnym kodowaniem, udostępniony został dysk Audio.

Wibracje atomowe i molekularne w ludzkim ciele wytwarzają elektromagnetyczne oraz akustyczne pola energetyczne, które regulują a nawet katalizują procesy biochemiczne. Owe naturalne wibracje biologiczne regulowane są przez wyżej wymiarową oktawę jeszcze bardziej fundamentalnych wibracji, które to funkcjonują na poziomie kwantowym. Termin używany przez Lyricusa do określenia tych fundamentalnych wibracji to: Niepochodne Struktury Informacji (Underivative Information Structures -- UIS).

Odpowiednie wibracje akustyczne i skalarne powodują otwarcie się helisy w molekule DNA, rozszerzanie się kręgosłupa DNA, i zwiększanie przystępności tak wyeksponowanych elementów rdzennych do łączenia się w pary i aktywacji; proces ten zachodzi szczególnie w odniesieniu do tych elementów, które naukowcy określają jako „śmieciowe” lub uśpione DNA. Częstotliwości dźwiękowe można tak wyprofilować, aby penetrowały molekułę DNA, a następnie eksponowały i aktywowały nukleotydy oraz, jeśli zaistnieje taka potrzeba, odpowiednie komórki nerwowe.    

Strumień dźwiękowy może być doświadczany jako istota, która jest zdolna poruszać się w ciele energetycznym słuchacza i aktywować odpowiednie częstotliwości jego center energetycznych -- w szczególności serce i to co czasem określa się jako trzeci mózg.      

Istota, która jest wkodowana w strumienie dźwiękowe Lyricusa nie jest złożona z częstotliwości materialnej, lecz z czystej energii -- jest ona stworzona jako akustyczny odcisk duszy przetransferowany z duszy do: myśli -> muzyki -> na platformę dystrybucji, po czym operuje ona na kolektywnym poziomie w słuchającym „ciele” zindywidualizowanej świadomości.           

Rodząca się dziedzina nauki o nazwie: cymatyka, udowodni, że fale dźwiękowe generują formy geometryczne w obszarze materii. Zostanie także odkryta nauka wielowymiarowej rzeczywistości, która udowodni, iż formy dźwiękowe mogą być tak rzeźbione, aby wnikały w pola biogenetyczne i katalizowały procesy biochemiczne, przywracając tym samym zdrowie komórkowe oraz uruchamiając kodowane pola elektromagnetyczne w funkcjach komórkowych Centralnego Układu Nerwowego (Central Nervous System -- CNS).

Muzyka Lyricusa i zawarta w niej „istota” skoncentrowane są na polach elektromagnetycznych CNS, oraz na udoskonalaniu fizycznej manifestacji siatki energetycznej tworzącej przewoźnika duszy, tak aby przewodziła ona więcej energii ze świadomości duszy gospodarza, i tym samym zwiększała jej fuzję z materialnym życiem przewoźnika duszy.

 

Przed pierwszym słowem: cisza.
Przed pierwszym światłem: dźwięk.

 

 

© 2019 Lyricus (PL)
Lyricus material reproduced with permission from WingMakers LLC