WM Radio
WingMakers Drukuj

Lyricus jest zestrojony z Rasą Centralną, czyli z WingMakers, i znaczna większość jego członków pochodzi z Rasy Centralnej. Wiedza specjalistyczna Lyricusa skoncentrowana jest na siedmiu dziedzinach: genetyka, neo-nauka, metafizyka, strumienie danych sensorycznych, psycho-koherencja, ewolucja kulturowa, i Suwereno-Integralność. Lyricus nie koncentruje się wyłącznie na filozofii lub nauczaniach duchowych. Jego głównym celem jest katalizowanie do niepodważalnego odkrycia humanoidalnej duszy na trójwymiarowych planetach podtrzymujących-życie.  

Lirycusa można by porównać do Jezuitów lub mnichów tybetańskich Rasy Centralnej, z tym wyjątkiem, że nauczyciele Lyricusa kładą większy nacisk na splot zintegrowanej nauki i sztuki. Niemniej jednak, są oni frakcją Rasy Centralnej i spoczywa na nich odpowiedzialność doglądania gatunków na ich drodze ku Wielkiemu Portalu, i co za tym idzie, przygotowywania gatunków, jako całość, do wejścia w szerszą sieć inteligentnego, zespolonego wszechświata.        

Zadanie to wymaga szerokiego zestawu agend, za których rdzeń ujęta zostaje genetyka, oraz sześć powyższych dziedzin jako integralne, lecz peryferyjne siły, które nadają impuls rasom humanoidalnym do odkrycia ich własnej ożywiającej siły życiowej oraz subtelnych pól wibracji, w których funkcjonują. Do przebudzenia gatunku Lyricus używa szerokiego zestawu strumieni danych sensorycznych aplikowanych w formie muzyki, książek, sztuki, nauki, kultury, i mitologii. Generalnie są to ekspresje wyodrębnione, ale wraz z tym jak gatunek przybliża się do Wielkiego Portalu, strumienie danych sensorycznych są coraz to bardziej zintegrowane, kodowane, i stanowią potężne siły rozwojowe świadomości.     

Materiały WingMakers to ekspresja kodowanych danych sensorycznych, zaprojektowana jako pomoc w procesie przebudzania jednostek inkarnujących się we wciąż wzrastającej liczbie przez następne trzy pokolenia. Miejsca WingMakers -- każde z siedmiu -- zostaną poddane translacji w określonej kolejności. Owe siedem dziedzin -- kolektywnie -- pełni rolę aktywatorów dla jednostek inkarnujących się w przybliżeniu w przeciągu 35-40 lat, które będą naukowcami, uczonymi, psychologami, i artystami odpowiedzialnymi za odkrycie i rozpowszechnienie Wielkiego Portalu. 

WingMakers to część ekspresji mitologicznej Lyricusa, która zazwyczaj towarzyszy jego pierwszej zewnętrznej ekspresji w obrębie gatunku. Ekspresja ta jest „wizytówką” reprezentującą pierwsze kroki Lyricusa, gdy ten stopniowo wprowadza swoje nauczania pośród gatunek, którego dogląda. WingMakers to ekspresja mitologiczna fundamentalnej struktury Nauczającego Zakonu Lyricusa. To symbol tego, jak Lyricus wprowadzany jest na planetę.

 

 

© 2020 Lyricus (PL)
Lyricus material reproduced with permission from WingMakers LLC